Ledelsesstile

 

ACT! tilbyder praktisk træning og illustration af forskellige ledelsesstile, personprofiler og ledelsesteorier.

Lederne kan afprøve ledelsesteori og ledelsesstil i praksis overfor trænede skuespillere, der kan skrue op og ned for udfordringerne efter den enkeltes behov.

 

ACT!s skuespillere er trænet i 

 

Illustration af svagheder og styrker

Træning med skuespillere illustrerer, hvordan forskellige typer kræver forskellig ledelsesstil - hvor deres svagheder og styrker træder tydeligst frem.

Lederne har dermed mulighed for at træne, hvilke strategier og ledelsesteorier de kan benytte og hvilken ledelsesstil, de bør praktisere overfor teams og enkeltindivider.

 

Ledelsesstil og ledelsesteori i spil

Træning af ledelsesstil og ledelsesteori med ACT! fokuserer på: 

  • Kropssprogets signaler 
  • Modpartens reaktionsmønstre og signaler 
  • Håndteringsmuligheder 
  • Kommunikationstræning i relation til pågældende ledelsesteori/ledelsesstil.

 


Kontakt ACT! hvis du vil tilføre praktisk træning i ledelsesstil til et lederudviklingsforløb.