Nyhedsbrev marts 2010


"Fint..."

Mobning og det generelle psykiske arbejdsmiljø kommer lige nu mere og mere i fokus på det danske arbejdsmarked.
Kommunerne er senest blevet pålagt at imødekomme den såkaldte Trivselsaftale som forskriver at de inden 1. april skal have en plan for, hvordan de arbejder med emnerne vold, chikane og mobning i 2010. 
 

Kompetente kræfter

I forbindelse med fokus på trivsel og arbejdsglæde fortsætter ACT! sit samarbejde med mobbeekspert Inger Lise Eriksen-Jensen fra konsulentvirksomheden Specular. Sammen med hende har vi udarbejdet temadage, der handler om psykisk arbejdsmiljø og mobning. Læs mere og se en video fra Personalepolitisk Messe 2010, hvor Rikke Mørkholt fortæller om ACT!s arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.


God kommunikation hele vejen igennem virksomheden er vigtig for et godt psykisk arbejdsmiljø.

 
ACT! går til filmen

ACT! har også for nyligt indledt et samarbejde med GoVisual om e-learning. GoVisual er en produktionsvirksomhed, der laver filmmateriale til brug i virksomheders interne og eksterne kommunikation. Læs mere her.


Trivsel i Århus

Trivselsaftalen har blandt andre fået Århus Kommunes Børn & Unge-afdeling til at indlede et samarbejde med ACT! omkring mobning og psykisk arbejdsmiljø. Temadagen skal sætte fokus på sikkerhedsrepræsentanternes ansvar, muligheder og rolle i det tabubelagte emne og give værktøjer til forebyggelse og italesættelse af mobning på arbejdspladsen. 

 

ACT! hjælper med udvikling af krisehåndtering i Region SyddanmarkKrisehåndtering – on tour

ACT! har i samarbejde med Region Syddanmark og krisepsykolog Morten Holler fra Dansk Krisekorps lavet en temadag der beskæftiger sig med krisehåndtering. Hvad er en krise, hvordan hjælper man bedst en kriseramt, hvilken køreplan er givtig i forbindelse med kriser på arbejdspladsen?
Temadagen tilbydes i Region Syddanmark og foregår som et 'Road Show', der kører i 2010.  


Hent oplægget til forløbet fra ACT! og Dansk Krisekorps (pdf).

Se en video med eksempel på ACT!s arbejde med emnet krisehåndtering.