Nyhedsbrev, december 2012

 

I laboratoriet med skuespillere

Når man skal implementere ledelsesværktøjer og optimere sine kommunikationskompetencer er bøger, foredrag og PowerPoint-præsentationer ikke nok.

Man skal også have fokus på den individuelle, kommunikative udvikling. Og lederen skal bruge værktøjerne hver eneste dag i sit daglige virke.

Men tænk, hvis man kunne øve sig over for en medarbejder - og samtidig have plads til at fejle, spole tilbage, tage samme samtale igen og eksperimentere med forskellige tilgange og handlemåder.

Træning med erhvervsskuespillere gør det muligt at se sig selv udefra – og se meningen med en adfærdsændring!

Ledertræning med skuespillere

 

Indre ændring - adfærdsændring

Når ledere træner med erhvervsskuespillere fra ACT!, er det lederne selv der reflekterer, kommer med løsningsforslag, træner og gentræner. På den måde går samtalen/teknikken/teorien helt ind under huden.

Kurser med ACT! er ikke målet, men derimod mediet til at individet selv skaber en adfærdsændring.

De nye adfærd bliver i træningsøjeblikket forankret, så implementeringen af værktøjerne allerede er begyndt inden vedkommende forlader stolen.

”Ofte bliver kurser af denne karakter oplevet som spild af tid, da de har det med at blive for abstrakte i forhold til den virkelighed, som møder os på butiksgulvet. Men sådan var det bestemt ikke med dette kursus [med ACT!], som levede op til sit formål om at give os mere ledelsesmæssig handlekraft,”

udtaler en leder fra Coop efter et kursus med 1:1 træning med ACT!s skuespillere. (Kilde: Coop)

 

Mange træningsformer

I ACT! samarbejder vi med mange større ledelsesuddannelser og længere forløb, hvor vi er koblet på som træningsmodul.
Vi samarbejder også med enkeltstående konsulenter, hvor vores bidrag er medvirkende til en succesfuld implementering.

Forskellige træningsformer med ACT!

 

Hvad siger kunderne…

Læs, hvad lederne selv siger omkring udbyttet af at træne ledelse over for professionelle erhvervsskuespillere.

”Det blev for alle en uforglemmelig oplevelse, som virkelig har 'flyttet' noget på et dybt personligt plan...”
TDC

”ACT! har formået at sætte sig så meget ind i hver situation, at reaktionerne har været uforudsigelige, og det har givet læring”
Lederne

”Vi kommer så tæt på virkeligheden, som vi kan i en træningssituation, samtidig med at det er trygt og sikkert for deltagerne.”
Danfoss

”…det blev lederens præstation og tankerne om denne, der kom i centrum og ikke skuespillernes - i øvrigt strålende – præstation.”
Viemose

…og læs flere referencer her.

 


 Vil du fremover modtage nyhedsbrevet i din indbakke?

Tilmeld dig her