Nyhedsbrev, marts 2013

 

Effektivt - via trivsel

I løbet af de sidste par år har ledere i det private haft stigende fokus på effektivisering, mål- og resultatstyring og i samme periode mindre fokus på arbejdsmiljø og reduktion af sygefravær.

I de kommende år vil lederne fokusere endnu mere på udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere. Det viser en helt ny undersøgelse fra Lederne, foretaget blandt 1.035 ledere på forskelligt niveau.
Og prioriteringen giver umiddelbart mening i forhold til den virkelighed og de konjunkturbårne udfordringer, som mange virksomheder står overfor.

Arbejdsmiljø og effektivitet behøver dog ikke være hinandens modsætninger, idet et godt arbejdsmiljø bevirker netop høj effektivitet og tilfredse og loyale medarbejdere.

 

Fastholdelse af gode medarbejdere

Én af måderne at sikre effektivitet og trivsel går hånd i hånd er at indføre forebyggende trivselssamtaler.

Trivselssamtalens formål er at komme i dialog med en medarbejder, der viser tegn på dårlig trivsel. Ved at forebygge yderligere eskalering af situationen får man sikret medarbejdernes fortsatte trivsel i virksomheden og dermed også fastholdt vedkommendes effektivitet og opnåelse af de fælles mål, der sættes for såvel team og afdeling som for virksomheden.

Hvordan træner vi trivselssamtalen?

 

Forebyggelse af stress

Multienergivirksomheden TREFOR har løbende fokus på godt psykisk arbejdsmiljø og sundhed i bred forstand blandt deres medarbejdere.

Senest har ACT! faciliteret en forumteaterproces for TREFOR omkring mental sundhed og stress på en intern konference om emnet. Både medarbejdere og ledelse deltog på dagen.

"ACT! skabte en tryg stemning og fælles referenceramme, og vi fik åbnet for den dialog omkring stressforebyggelse og trivsel, som vi havde håbet på," udtaler kunden.

Forumteater på TREFOR

 

 


 Vil du fremover modtage nyhedsbrevet i din indbakke?

Tilmeld dig her