Nyhedsbrev december 2014
Kære nyhedsbrevslæsere vi vil gerne anbefale jer at kigge forbi ACT!´s virksomhedsside på Linkedin.
Ved at trykke på følg - får du direkte opdateringer og nyheder om arbejdet i ACT!.
 - klik på billedet og kom ind på siden. 
 
 

BDO Revison ledertræning.

I starten af det nye år afslutter vi et længerevarende træningsforløb med samtlige af BDOs ledere omkring kulturforandring. Lederne har arbejdet med at implementere et nyt værktøj, en ny måde at måle og evaluere på medarbejdernes faglige og personlige kompetencer på. Træningens omdrejningspunkt har været feedbacksamtalen mellem leder og medarbejder fra dette værktøj.
Lederne har hver især, overfor en processkuespiller fra ACT! prøvet at give feedback ud fra den nye ramme.
Det har handlet om at skabe ejerskab og tryghed omkring feedbackværktøjet, for at implementeringsgraden bliver så høj som mulig. Dette har HR- businesspartner ved BDO, Lars Skibdahl ikke været i tvivl om, stillede krav om at lederne blev ´hands-on´ med den nye måde at føre feedbacksamtale på.
De første evalueringer taler for sig selv, med følgende kommentarer:
”Dette kursus er et af de mest udbytterige jeg længe har deltaget på. Bør være obligatorisk for alle personaleledere i BDO.”
”Det var rigtig godt med praktisk træning- det giver helt sikkert effekt”
”Meget professionelt udført”
Kig forbi vores hjemmeside og hør ledere fra BDO fortælle om ledelsestræning med ACT! her.
Og læs mere om 1:1 træning med ACT! her.  

 

Bo og naboskab - samarbejde.

På en blæsende dag i oktober troppede en proceskonsulent med tre erhvervsskuespillere fra ACT! op på Møn. Dagens mission var at arbejde med samarbejdskulturen på botilbuddet Bo og Naboskab.

Der blev startet ud med en forumteater-proces som banede vej for at tale om hvad der skal til med adfærd og kommunikation for at:
* Skabe det gode samarbejde og være en god kollega
Efter frokost, fortsatte medarbejderne og lederen alene med proceskonsulenten fra ACT!. Her blev lederen interviewet, hvorefter medarbejdere fortalte hvad de særlig blev optaget af ved lederinterviewet.
Der blev både grint og grædt på dagen, nedsat en arbejdsgruppe, vedtaget ændringer på mødestruktur fremadrettet og kommet med ideer til stedets slogan.
Udtalelse fra Birgit Hansen, Leder af Bo og Naboskab:
Rigtig god dag - fordi den var godt forberedt. Skuespillernes spil var genkendeligt og fik skabt refleksion hos medarbejderne – der spurgte hinanden: gør vi også sådan? Der er uopfordret kommet ros fra mange kanter til konsulentens faglighed og det at hun formåede at holde fokus fremadrettet. De ansatte refererer stadigvæk til dagen dagligt og man har efterfølgende mærket en forskel i husets kommunikation og omgangstone. De ser frem til at konsulenten kommer tilbage og evaluerer og fastholder dem i forandringen.”
 
Sidst, men ikke mindst
– rigtig glædelig jul til jer alle og godt nytår!
Med venlig hilsen