AT ARBEJDE MED VIRKSOMHEDSKULTUR
– EN UDEFINERBAR STØRRELSE?

I ACT! kan man opsummere meget af vores arbejde som et arbejde med at ændre virksomhedskulturer. Vi kan definerer en organisationskultur som de organisatoriske normer og værdier, holdninger og handlinger som gør en organisation til det, den er.

I ACT! er vi meget optaget af hvad for en adfærd, der definerer virksomhedens kultur og stemmer den overens med organisationens ønsker i forhold til virksomhedens overordnede strategi – således at de kan løse deres kerneopgave optimalt? Kultur er ikke en fast størrelse – den kan påvirkes. Kulturen består selv sagt af mange parametre, men en af de virkelig vigtige som vi ser det, er: Hvordan udøves ledelse?

I ACT! arbejder vi sammen med virksomheder med at kigge på og ændre adfærd og er særligt optaget af hvad god ledelse gør og kan og ikke mindst hvordan ændrer og lærer vi af den måde vi udøver ledelse på?

I nyhedsbrevet kan du læse flere case-eksempler på hvordan vi har hjulpet til med at ændre virksomhedskulturen ved at arbejde med live træning af lederadfærd– hvad enten vi snakker ændring af en feedback kultur så den understøtter medarbejdermotivationen, styrkelse af sikkerhed i offshore branchen eller etablering af forskellige kultursamarbejder på tværs af landegrænser.

Håber det kan inspirere - Go læsning

Rikke Mørkholt, ACT! Leder og proceskonsulent i ACT!

BDO

ACT! har arbejdet sammen med BDO om at ændre feedback kulturen i organisationen. Lars Skibdahl, HR-udviklingskonsulent fra BDO skriver følgende om samarbejdet med ACT!:  

Forløbet blev skræddersyet, så det passede til vores behov. Vi oplevede således et fleksibelt forløb med god kvalitet og professionalisme, samt et højt informationsniveau gennem hele processen.

Desuden var projektlederen god til at være på forkant, så potentielle misforståelser løbende blev ryddet af vejen. Skuespillerene var med til at gøre rollespillet levende og nærværende. Uanset hvilke skuespillere vi havde ude, formåede de alle at spørge ind til de roller de skulle spille, så de hver gang formåede at skabe medarbejder-karakterer, som lederne kunne forglemme sig selv overfor. Meget autentisk!

Denne form for læring kan man ikke læse sig til- for man skal selv sidde i situationen for at fornemme alle de energier som er på spil i de vanskelige samtaler. Spilsituationen var så autentiske at jeg - på trods af god forberedelse- alligevel efter kort tid sad med svedpletter under armene og glemte der var et reflekterende team der så på. Det er så tæt på virkeligheden, man kan komme uden at være der. Det er ”for sjov” – for alvor og kan varmt anbefales til alle som ønsker at blive skarpere i de vanskelige samtaler!

 

 
CFL - DONG


DONG har sammenfattet CoReps Ground Rules for den kultur, som selskabets ledelse ønskede, at deres CoReps skal agere i henhold til. Eigil Hannestad, der leder boreaktiviteterne i Well Constructions under DONG E&P, pointerer at den slags nedskrevne regler har det med at ende i en mappe på reolen. ”Derfor satte vi os for at få lavet et specifikt træningsprogram for CoReps i samarbejde med Center for Ledelse og ACT! Der blev hyret professionelle skuespillere fra ACT! til at agere modpart i rollespil, hvor deltagerne kunne afprøve deres nye ledelsesværktøjer fra undervisningen. "Det handler jo om, at folk planlægger og kommunikerer godt og ved, hvor de har hinanden. Så går det alt sammen op i en højere enhed. God ledelse, effektivitet og sikkerhed hænger uløseligt sammen,” siger Hannestad.

LIVING INSTITUTE

ACT! samarbejder med Living Institute i arbejdet med tværkulturelt samarbejde.

Living Institut er en konsulentvirksomhed der klæder virksomheder og deres medarbejdere på til at ”boltre sig som fisk i de globale farvande”.

”I det internationale kulturmøde træder vi ofte forkert, hvis vi ikke gør os den ulejlighed at få kendskab til vores egne kulturelle særheder og karakteristika. Vores kulturelle filtre har indflydelse på vores opførsel overfor og opfattelse af andre, så det handler om selvindsigt og prioritering af at lære om de andre og deres kultur, for at kunne navigere optimalt” siger Heidi Rottbøll Andersen, grundlægger af Living Institute.

På ledertræningskurser trækker Living Institut processkuespillere ind i trænings set-ups, hvor ledere over for skuespillerne prøver kræfter med nogle af de udfordrende situationer som de ofte står i på baggrund af kulturel diversitet.

 

Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide, hvordan vi kan hjælpe dig i et projekt du netop står med nu - så kontakt os og lad os inspirerer dig!

Med venlig hilsen