Nyhedsbrev april 2014

 

Hos ACT! er vi med forskellige samarbejdspartnere optaget af hvordan man praktisk kan gå til arbejdet med den nye skolereform ud fra forskellige undersøgelsesområder såsom:

  • Hvordan tænker vi samarbejdsformen bliver fremover på tværs af faggrupper?
  • Hvordan ser drømmen af en skoleleder ud?
  • Hvordan praktiseres klasseledelse under den nye reform?

 

Med udgangspunkt i eksempelvis metoden forumteater skaber vi en proces, hvor det er deltagerne selv der kommer med løsningsforslag til situationerne på scenen og hvor de ser konsekvenserne udspillet undervejs.
Processen kan underbygge faglige oplæg omkring emnet eller stå alene.

Vi har gode erfaringer med at spille ind i forandringsprocesser og er bl.a. ved at udvikle på indholdet omkring udfordringer med reformen på flere af landets erhvervsskoler.

Tidligere på året lavede vi også et seminar for skoleområdet i Hillerød Kommune omkring den sociale kapital i relation til reformen.

Hillerød Kommune udtaler sig om samarbejdet.

 

ACT! kan hjælpe med kompetenceudvikling, såsom:

  • Træning af lederne i eks. bevidningsteams
  • Visualisering af dilemmaer i forbindelse med skoleledelse
  • Café-dialogmøder med forumteater med skolens interessenter (børn, forældre, kolleger, medarbejdere, omkringliggende samfund)
  • Ledelse af tværfagligt samarbejde
  • Processuel ledelse og læring (kunne også være i forbindelse med klasseledelse )
  • Formidling af resultater af kompetenceudviklingsprojektet som en del af projektmidlerne (til følgegruppe m.v.)

 

Midler og metoder

Nu er midlerne der til at sætte fokus på skoleledelse klar til at blive søgt fra Maersk.

Vi synes jo, der er så meget at hjælpe til med i arbejdet med Den ny skole. Mange detaljer vi kan visualiseret både de dilemmaer man kan stå i som leder og som fagpersoner i et samarbejde f.eks. pædagoger og lærer imellem – men jo også de problematikker om klasseledelse, hver enkelt underviser står i.

Så vi brænder sådan for at kunne hjælpe til her. Læs mere om de kreative metoder vi benytter på vores hjemmeside www.a-ct.dk

 

Med venlig hilsen

 


Vil du fremover modtage nyhedsbrevet i din indbakke?
TILMELD DIG HER