CSR 

 

Fra flyvske visioner til vedkommende strategi

CSR - Corporate Social Responsibility handler om den adfærd en virksomhed vælger, i forhold til at handle globalt og samfundsmæssigt ansvarligt.

Det er et område mange virksomheder i dag har stort fokus på, og ofte bliver det en udfordring at komme fra visioner og strategier omkring CSR til en levet hverdagspraksis for samtlige ansatte.

 

CSR - et fælles udgangspunkt

Denne udfordring kan tilgås med en praksisnær workshop om CSR med ACT!.

ACT!s professionelle erhvervsskuespillere lægger ud med at illustrere genkendelige udfordringer omkring implementering af CSR-tiltag.

Herefter vil en proceskonsulent fra ACT! invitere deltagerne til en kortlægning af de udfordringer som er på spil, innovation omkring mulige nye veje at gå med implementering for øje, samt videndeling omkring deres erfaring med hvad der ”virker”, når CSR skal blive en del af en virksomheds DNA.

Spillet og den efterfølgende proces oversætter abstrakte begreber og flyvske visioner til et fælles sprog for alle medarbejdere, så roller og samarbejde i virksomheden udvikler sig i takt med den valgte strategi.

 

Ejerskab + motivation = implementering

Ejerskab og engagement opstår, når medarbejdere og ledelse er aktive i en fælles proces omkring udformning og implementering af strategierne.

I en proces om CSR med ACT! arbejder vi målrettet med at deltagerne bliver konkrete med, hvordan deltagerne skal bruge CSR-stregegien, når de vender tilbage til dagligdagen.

 

 


Vil du høre mere om, hvordan ACT! kan hjælpe med at implementere jeres CSR-strategi? Ring på 50592943 eller skriv til info@a-ct.dk