Nyhedsbrev januar 2015

 

Svær, vanskelig, udfordrende, nødvendig...

Kært barn har mange navne. Som leder har du helt sikkert prøvet at skulle tage en svær samtale med en medarbejder.
Det kan være en formel samtale som fx medarbejderudviklingssamtale eller en samtale om sygefravær. Det kan også være en uformel samtale, der pludselig opstår om fx problematisk adfærd eller lignende.
Og samtalen kan tage en uventet drejning, som du skal kunne håndtere på stedet.

 

Sygefraværssamtaler

En udfordring er sygefraværssamtaler med langtidssygemeldte eller hyppigt sygemeldte medarbejdere.
Formålet med samtalerne er både at fastholde medarbejderen og afklare, hvordan arbejdspladsen kan hjælpe medarbejderen tilbage på arbejde.
Men det er også en samtale, hvor mange følelser og større livsudfordringer spiller ind. Og dette skal du som leder kunne håndtere.

ACT! samarbejder lige nu med med kommuner og brancheforeninger om at afholde seminarer med fokus på sygefraværssamtaler.

Træning af sygefraværssamtaler

 

Vold og trusler

På arbejdspladser hvor medarbejderne har kontakt med borgere/brugere, kan almindelig kontakt pludselig udvikle sig til en truende eller voldelig situation.
Vold og trusler på arbejdspladsen er et vedvarende tema, som ACT! arbejder med.
Vi faciliterer en dialogproces om definitionen af vold og trusler set i forhold til den enkelte arbejdsplads, medarbejdernes funktioner, arbejdsområder. 

  • Hvordan ser vold, trusler og aggressiv adfærd ud på vores arbejdsplads? 
  • Hvordan oplever vi voldssituationer? 
  • Hvad karakteriserer vi som en voldelig adfærd? 
  • Hvornår er fx et verbalt overfald af voldelig karakter, og hvornår opleves en konfrontation som truende?

Dialogproces om vold og trusler

 


 Vil du fremover modtage nyhedsbrevet i din indbakke?

Tilmeld dig her