ACT!s metoder er funderet på systemisk tænkning
 

Systemisk tænkning er et holistisk tankesæt til at foretage analyser med. Systemisk tænkning fokuserer på

 • hvordan et systems dele er forbundet
 • hvordan systemet arbejder over tid
 • hvordan systemet agerer indenfor et større system

Vi skaber selv vores verden

I følge systemisk tænkning skaber vi alle vores egen virkelighed, og det medfører jo, at der findes mange forskellige ”virkeligheder”.
Vores verdensbillede er forankret i det ubevidste og er derfor meget vanskeligt at ændre. Verdensbilledet er ikke noget, der opdages, men er noget, der skabes af ubevidste processer, som vi ikke selv er herre over.

En persons forestillinger om, hvad slags verden hun lever i, vil bestemme, hvordan personen ser den og handler i den, og omvendt vil personens måde at handle og opfatte på bestemme hendes overbevisninger om verdens natur.
 
Ingen relationer mellem mennesker er ens, men hver helhed og alle relationer er nye. Derfor starter hver konsulentopgave også mere eller mindre forfra hver gang.

Konsulenten styrer processen

Det betyder først og fremmest, at konsulenter, der benytter den systemiske tankegang, ikke påtager sig en objektiv ekspertrolle og kommer med gode råd.

Konsulenten styrer processen, iagttager, stiller spørgsmål og leder på vej.
Det betyder også, at der kun sjældent kan leveres færdige pakker og løsninger. 

Hver enkelt gruppes dynamik er forskellig
Alle parter i en forandringsproces skal involveres fra starten.

Forandringsprocesser kræver, at medarbejderne får indflydelse og ansvar for processen fra start til slut. Hver enkelt gruppe fungerer forskelligt med hver deres styrker og problemstillinger.

Udviklingen må derfor tage udgangspunkt i netop den enkelte gruppe, og medlemmerne her er de eneste, der reelt kan ændre på tingene og dermed sikre udvikling.
 

Tanker, følelser, teori og praksis bliver forbundet
Systemisk metode handler om at kunne reflektere over tingene. Det er vigtigt, når vi taler læring.

Systemisk tænkning forbinder tanker og følelser, teori og praksis. Den ser den sociale virkelighed som historier, der bliver fortalt af den enkelte.
Vi skaber vores egen virkelighed.

Metaforer udvider forståelsen
Skuespil er en måde at nå ind til den viden og de ønsker som hver enkelt medarbejder har. Skuespillet kan beskrive meget mere end ord, fordi det også sætter intuition, ønsker og fornemmelser i spil.

Skuespil gør det lettere at gøre brug af et andet sprog end det helt konkrete business-sprog, man måske benytter på arbejdspladsen.

Det hele menneske kommer på banen, og læringen lagrer sig på en anden måde, netop fordi hele personen engagerer sig aktivt.

 
Forskel på systemisk tænkning og traditionel analysemetode

Systemisk tænkning

 • metaforer og muligheder
 • fokus på relationer
 • fokus på helheder
 • forstå mønstre og sammenhænge
 • forstå systemet
 • proceskonsulenter
 • lære at lære
 • involverer alle
 • trinvis udvikling
 • evolution

Traditonel analysemetode

 • konkrete problemstillinger
 • fokus på den enkelte
 • fokus på enkeltdele
 • søger årsager
 • forstå problemet
 • eksperter
 • lære metoder
 • involverer de ansvarlige
 • store forandringer
 • revolution